zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na osobę starszą?

Jeśli opiekujesz się osobą starszą, która wymaga wsparcia, warto znać swoje prawa – przede wszystkim świadczenia, które przysługują w takiej sytuacji. Należą do nich zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, jak również zasiłek opiekuńczy. Dziś na naszym blogu zajmiemy się tym ostatnim.

Czym jest zasiłek opiekuńczy na osobę starszą?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie, o które można starać się w przypadku sprawowania opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Świadczenie dotyczy między innymi dzieci, rodziców, rodzeństwo, współmałżonka, a także teściów, ojczyma lub macochy. Okres, w którym świadczenie może być wypłacane zależy jednak od tego, którego członka rodziny ono dotyczy. Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą, podobnie jak wszystkich pozostałych członków rodziny, których może objąć ta pomoc, jest przyznawany na maksymalnie 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą – komu przysługuje?

Aby uzyskać to świadczenie, musi zostać spełnione kilka warunków – poza oczywistym, czyli niesamodzielnością seniora. Przede wszystkim zasiłek dotyczy osób, które w celach opiekuńczych muszą ubiegać się o zwolnienie z pracy. Warunkiem jest więc posiadanie stałego zatrudnienia i odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Kolejny warunek to zamieszkanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą starszą, na którą ubiegamy się o zasiłek. Ta forma pomocy ma stanowić swoistą rekompensatę za utracone w czasie sprawowania opieki potencjalne zarobki.

Sprawdź również: Choroby wieku starczego

Jak ubiegać się o zasiłek?

Jeżeli senior wymaga opieki, warto ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na osobę straszą. Można tego dokonać na dwa sposoby, zależnie od miejsca, w którym jesteśmy zatrudnieni. Jeśli pracodawca zgłasza bowiem do ubezpieczenia poniżej 20 pracowników, stosowny wniosek należy złożyć we właściwym wobec miejsca zamieszkania oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdy firma zatrudnia więcej niż 20 osób, wniosek o zasiłek opiekuńczy na osobę starszą składamy, bezpośrednio u pracodawcy.

Sprawdź również: Opieka nad osobami starszymi

Pozostałe formy państwowego wsparcia

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą nie jest jedynym świadczeniem, o które warto się ubiegać. Seniorom, którzy ukończyli 75 lat przyznawany jest na czas niekreślony zasiłek pielęgnacyjny, pod warunkiem, że nie przebywają oni w placówce, która zapewnia im całodobową opiekę. Osoby po 75 roku życia uprawnione do emerytury lub renty, jednak nie pobierające zasiłku pielęgnacyjnego, mogą ubiegać się również o wypłacany przez ZUS dodatek pielęgnacyjny. Należy jednak pamiętać, że nie można korzystać z obu świadczeń jednocześnie. Seniorzy dotknięci ciężkimi schorzeniami mogą ponadto liczyć na pomoc pielęgniarki o charakterze stałym lub doraźnym. W tym przypadku warunkiem jest wydanie przez lekarza rodzinnego specjalnego orzeczenia decydującego o kwalifikacji do skorzystania z takiej pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *