Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś
Lifestyle śmierć za granicą

Śmierć Polaka za granicą – procedury i istotne informacje

Data publikacji 7 października 2022


Współcześnie bardzo duża część Polaków emigruje w celach zarobkowych, ale i nie tylko. Niestety, zdarzają się przypadki, że takie osoby nie wracają już do swojej ojczyzny. Śmierć Polaka za granicą – dowiedz się już dziś, ile kosztuje przewiezienie zwłok i kto pokrywa koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy.

Ile kosztuje przewiezienie zwłok?

Pierwszą kwestią jaką należy poruszyć, to ile kosztuje przewiezienie zwłok? Cena transportu zależy od bardzo wielu czynników. Głównym czynnikiem jest min. odległość od miejsca zamieszkania. Ogromny wpływ mają również ceny lokalnych kostnic oraz zakładów pogrzebowych. Cenniki różnią się w zależności od kraju. Najniższe koszty sprowadzenia są z Holandii, Niemiec i Belgii (od 4 do 7 tys. zł). Jeśli chodzi o Hiszpanię, Wielką Brytanię i Włochy to zakres od 5 do 10 tys. zł. Skandynawia (Szwecja. Norwegia i Dania) to koszt od 10 do 15 tys. zł). Koszty przewozu z USA zaczynają się od 12 tys. zł, choć zazwyczaj są wyższe. W skład kosztów wchodzi trumna, zabezpieczenie jej, przygotowanie zwłok oraz wynajem karawanu. Dodatkowo, załatwienie formalności w Polsce i za granicą np. uzyskanie aktu zgonu oraz koniecznych pozwoleń.

Śmierć Polaka za granicą procedury

Aby uzyskać rejestrację zgonu w Polsce, należy się stosować do przepisów ustawy z 28 listopada 2014 r. Jeżeli zgon nastąpił za granicą, istnieje opcja sporządzenia polskiego aktu zgonu, w jednym z trybów szczególnych rejestracji. Są to:

 • rejestracja zgonu, który nastąpił poza granicami Polski, jeżeli nie został tam zarejestrowany lub jeżeli w państwie gdzie nastąpił zgon, nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
 • transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego który potwierdza zgon,
 • odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego który potwierdza zgon

Należy dołączyć do wniosku:

 • w przypadku rejestracji zgonu- wydany zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie, który będzie podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego,
 • w przypadku transkrypcji – zagraniczny dokument stanu cywilnego, który jest dowodem zdarzenia i jego rejestracji,
 • w przypadku odtworzenia – dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego kopię wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności (transkrypcja – 50 zł, rejestracja i odtworzenie – 39 zł) lub opłaty konsularnej w przypadku złożenia wniosku za pomocą konsula.

Tłumaczenia dokumentów na język polski powinien dokonywać:

 • tłumacz przysięgły wpisany na listę Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania tłumaczeń w Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • konsul.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznawane są również:

 • dokumenty w języku obcym które zostały przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
 • dokumenty przetłumaczone z rzadko występującego języka na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

Kto pokrywa koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy?

To niezwykle skomplikowana operacja. Kto pokrywa koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy? Opłatę za sprowadzenie i transport, zazwyczaj ponosi ubezpieczyciel, natomiast gdy go nie ma, rodzina zmarłego. Koszty sprowadzenia są trudne do oszacowania, ponieważ wiele zależy od odległości transportu. Jeżeli zależy Ci na transporcie w dogodnych warunkach, w możliwie krótkim czasie, sprawdź ofertę https://przewozzwlok.com. Pomogą zorganizować przejazd, jak i przygotowanie zmarłego do pogrzebu.

Redakcja goldcare.com.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Moc filmów reklamowych dla firm